[35464877]

Niektóre wydarzenia mają na nas wpływ.
Jedne namieszają i znikną gdzieś, a kolejne tkwią nam przez lata w głowie. Zmieniając wszystko.
Dopiero po pewnym czasie zauważamy ich prawdziwe znaczenie. Jest już za późno, by zapomnieć, jest za późno by w ogóle się nie wydarzyły.