[30600578]

ja tylko tęsknie nocami.

a byłeś obojętny wtedy

mi.