Czas przeszły staje się czasem teraźniejszym.

Czas przeszły staje się czasem teraźniejszym.