Ślady dawnych Kopalń-2

Ślady dawnych Kopalń-2

Szyb"Dice Verwandtschaft"-"Bogate Pokrewieństwo."

Szyb powietrzny III stanowi pozostałość dawnej kopalni „Dicke Verwandschaft” powstałej w 1857 roku. W 1861 roku do kopalni przyłączono nadanie Wallhofe. Niestety pokłady nie przynosiły większych zysków i zakład stawał się nieopłacalny, co w konsekwencji oznaczało zamknięcie kopalni.

Jej ponowne uruchomienie miało miejsce dopiero w 1890 roku, kiedy teren został wykupiony przez kopalnie „Charlottengrube”. W obrębie zabudowań kopalni jeden z dwóch dawnych szybów przystosowano do funkcji wentylacyjnych. Wkrótce w jego sąsiedztwie wzniesiono budynki pomocnicze i przemysłowe. Nowa nazwa szybu brzmiała Diecke Verwandschaft. Początkowo posiadał on nadszybie drewniane z wieżą wyciągową, którą dopiero na przełomie 1914–15 objęto modernizacją i przebudowami.

Począwszy od lat 20. XX wieku po lata 50. tegoż stulecia teren zespołu był poddawany szeregu prac budowlanych i adaptacyjnych. Po 1945 roku kopalnia została znacjonalizowana i przemianowana na „Rydułtowy”. W latach 90. zespół został przejęty przez PPHU Herkules sp. z o.o.

Zespół zabudowy szybu powietrznego III zajmuje teren o nieregularnym kształcie. W środkowej strefie, od wsch. istniał niegdyś otwór szybowy, który w późniejszym okresie został zasypany.
Budynki należące do zabudowy szybu zostały rozmieszczone w dwóch zasadniczych zwartych ciągach. Od północnej strony szybu zlokalizowane są budynki łaźni oraz cechowni z markownią i kotłownią.
Drugi ciąg rozmieszczony jest po zachodniej stronie szybu, obejmuje on maszynownię z dobudowaną od południa rozdzielnią i stacją transformatorową.Źródło: WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, Katowice, styczeń 2012

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)