Ślady dawnych Kopalń-3-Szyb "Cila"-"Cecilia"

Ślady dawnych Kopalń-3-Szyb "Cila"-"Cecilia"

Obszar zabudowy szybu II zajmuje teren o nieregularnym kształcie, w całości ogrodzony.
Budynki zostały rozmieszczone w południowej części terenu w dwóch zasadniczych ciągach.
Szyb wraz z budynkiem nadszybia i wieżą wyciągową został zlokalizowany w części północno-zachodniej. Zabudowę tworzą budynki murowane z cegły, nieotynkowane o prostych bryłach, krytych dachami dwuspadowymi. Wyjątek stanowi rozdzielnia o rozczłonkowanej bryle i zróżnicowanej wysokości – segmenty jedno- i dwukondygnacyjne.
Pozostałe budynki stanowią obiekty jednokondygnacyjne. Wystrój architektoniczny łączy w sobie formy historyzujące. Elewacje ozdobione dekoracyjnymi gzymsami, okna na ogół zamknięte łukiem pełnym. Wieża wyciągowa posiada konstrukcję stalową, kratownicową, głowica zwieńczona daszkiem. Trzon wieży przenika przez dach nadszybia, od strony południowej dostawiono do niej pojedynczy zastrzał.

Źródło: WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, Katowice, styczeń 2012

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)