Ślady dawnych Kopalń-4-szyb "Erbreich"

Ślady dawnych Kopalń-4-szyb "Erbreich"

Budynek maszyny wyciągowej założony jest na rzucie prostokąta z przedsionkiem wejściowym. Bryła zwarta, nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa z przedsionkiem jest 3-kondygnacyjna, 3-osiowa, z wysoką podmurówką, arkadami i szczytem uskokowym. Elewacja boczna (dłuższy bok prostokąta) jest 3-kondygnacyjna, 5-osiowa, z wysoką podmurówką, dużymi arkadami i gzymsem koronującym. Budynek rozdzielni elektrycznej założony na rzucie prostokąta w systemie bazylikowym, zachowanym częściowo. Do dzisiaj zachowało się 6 segmentów założenia, centralna część jest trójkondygnacyjna, natomiast boczne są dwukondygnacyjne.
Wszystkie budynki zespołu posiadają podobnie opracowane podziały elewacji i detalu architektonicznego. Zespół ten posiada duże walory architektoniczne i jest ciekawym przykładem architektury przemysłowej.

Źródło: WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, Katowice, styczeń 2012

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)