Ślady dawnych Kopalń-5-Kopalnia "Hoym"-"Ignacy"-szyb Głowacki

Ślady dawnych Kopalń-5-Kopalnia "Hoym"-"Ignacy"-szyb Głowacki

Szyb Głowacki zlokalizowany jest w pd. części w środkowym obrębie, w partii murowanej zachowała się forma pierwotnej basztowej wieży.


Zabudowania obejmują część socjalną, administracyjną oraz pomocniczą. Główna brama wjazdowa znajduje się we wschodniej stronie parceli. Najstarsze budynki zostały wzniesione z cegły, posiadają ujednoliconą historyzującą formę architektoniczną. W elewacjach widoczna symetria z regularnymi podziałami, w dekoracjach dominują lizeny i gzymsy. Okna i drzwi o podobnym kształcie, zamknięte na ogół łukiem pełnym. W obrębie całego zespołu zabudowy kopalni występują budynki 1- lub 2-kondygnacyjne o prostej bryle, kryte spłaszczonymi dachami dwuspadowymi. Bryły o bardziej złożonych układach przestrzennych reprezentują obiekty w rozbudowanych ciągach mieszczące łaźnie, maszynownię Głowacki, kompresornię–rozdzielnię oraz zabudowę nadszybia Głowacki i Kościuszko.

Źródło: WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, Katowice, styczeń 2012

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)