[18154320]

krajobraz jesienny 2011.10.29 Stróże-Nowy Sącz.