[4773666]

Wróbelek Walerek miał mały werbelek
Werbelek wróbelka miał mały felerek
Felerek werbelka naprawił wróbelek
Wróbelek Walerek na werbelku grał.