BOZKOVSKIE JASKINIE DOLOMITOWE

BOZKOVSKIE JASKINIE DOLOMITOWE

Jaskinie o długości ponad 1000 metrów są największym znanym systemem jaskiniowym w północno-wschodnich Czechach.
Charakteryzują się bogatym występowaniem ław kwarcowych, gzymsów i listew, nie brak ani dekoracji stalaktytowej czy trawertynowej. Ukoronowaniem trasy zwiedzania są akweny wodne tworzone przez małe jeziorka a na zakończenie zwiedzania czeka największe podziemne jezioro w Czechach z krystalicznie niebieskozieloną wodą.