Pazury czarownicy

Pazury czarownicy

...Siedzą wokoło wody, jak czarownic kupa
Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa...

(komentarze wyłączone)