WSCHOWA.

WSCHOWA.

Każdy ma prawo do szczęścia,
ale nie każdy ma szczęście do prawa.
Werner Heisenberg.