Spacerek 06.01.2012

Spacerek 06.01.2012

Kiedy jest nam ciepło na sercu, nie ważymy słów.