[19785899]

Gliniany zostały założone w 1595 r. przez Krzysztofa Bidzińskiego, właściciela Bidzin, na mocy przywileju króla Stefana Batorego. Miasto otrzymało lokację ma prawie magdeburskim. Przez długi czas przechowywano w Glinianach "Artykuły Prawa Magdeburskiego" wydane w Krakowie w 1616 r., jak również dokument lokacyjny. W dniu 23 czerwca 1595 roku wybrano pierwszego burmistrza Glinian - Michała Skorupkę, który złożył przysięgę i godnie wywiązywał się z obowiązków. Według Jana Długosza drewniany kościół do Glinian został przeniesiony z Potoka. Parafię erygowano w 1573 r. Kościół posiada trzy ołtarze w stylu renesansowym. W wielkim ołtarzu obraz świętego Wojciecha, o którym w sprawozdaniach pisano, że "zasługuje na szczególną uwagę rzeczoznawców". Ołtarze boczne są dedykowane Matce Bożej i świętej Annie. Aktu uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup Wacław Sierakowski dnia 21 września 1738 r. W ciągu wieków kościół był wiele razy restaurowany. Szczególnie w pracach konserwatorskich przy świątyni zasłużyli się: ks. S. Karski w 1843 r. i ks. W. Kłosiński w 1903 r. Ten ostatni przysłużył się do powiększenia kościoła przez jego rozbudowę, założenie muru przykościelnego i na cmentarzu grzebalnym oraz wykonał wiele innych prac związanych z obiektem sakralnym. Ostatnio restaurowano kościół w 1980 r. Parafia posiada akta parafialne od 1797 r.

dodane na fotoforum: