[28759350]

Największą atrakcją gminy Klucze jest Pustynia Błędowska zwana „Polską Saharą\". Jest to największa pustynia w Europie. Stanowi unikat przyrodniczy i geograficzny, powstała bowiem w umiarkowanym i wilgotnym klimacie. Pustynia znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jest częściowo objęta specjalną ochroną w postaci użytku ekologicznego. Powierzchnia piasków wynosi 32 km2 (długość 8-9 km, szerokość 3-4 km) i podzielona jest doliną rzeki Biała Przemsza. Kiedyś można tu było obserwować niezwykłe miraże, zjawiska fatamorgany. Dzisiaj, choć częściowo porośnięta wierzbą kaspijską, nada przyciąga licznych turystów. Obszar ten odznacza się specyficznym krajobrazem. Obecnie na części północnej pustyni gospodaruje wojsko, wykorzystując ten teren do ćwiczeń spadochronowych. Znajdują się tu również pozostałości bunkra z II wojny światowej. Celem ochrony jest zachowanie pozostałości po największym w Polsce obszarze śródlądowych piasków wydmowych z interesującymi formami morfologicznymi, licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami fauny i flory oraz zbiorowiskami muraw piaskowych. Ochroną zostały objęte tereny położone na południe od doliny Białej Przemszy tzw. Pustynia Wielka.

dodane na fotoforum: