miejscowość:Częstochowa

miejscowość:Częstochowa

Park Miniatur Sakralnych „Złota Góra”ta najstarsza chrześcijańska świątynia na świecie bywa nazywana ormiańskim Watykanem. Zbudowana została na początku IV w. n. e. w miejscu, w którym Chrystus objawił się św. Grzegorzowi Oświecicielowi, zaś sama nazwa Eczmiadzyn znaczy tyle co „miejsce gdzie zstąpił Jedyny z Ojca Zrodzony”. Świątynia ta jest jednocześnie siedzibą głowy ormiańskiego Kościoła, czyli Patriarchy.
Katedra w Eczmiadzynie

kraj;Armenia
architekt nieznany
z Częstochowy do Eczmiadzynu są 3663 km.

..nazwa Eczmiadzyn znaczy „miejsce gdzie zstąpił Jedyny z Ojca zrodzony”. Według podań ,ukazał się tu Jezus Chrystus i polecił wybudować świątynię. Podał to św. Grzegorz Oświeciciel...
Armenia może poszczycić się mianem pierwszego kraju , w którym chrześcijaństwo stało się religią panującą, a sama katedra w Eczmiadzynie jest najstarszym kościołem wybudowanym przez państwo. Budowla pochodzi z początków IV w.n.e.,wybudowano ją w miejscu pogańskiej świątyni.
Obecna bryła kościoła ukształtowała się w trakcie przebudowy w 618 i 1658 r. Dominuje w niej tradycyjna, ormiańska architektura, uwidacznia się to w wieżyczkach i dzwonnicach. Główna ściana ciągle zawiera kamienie używane do budowy w IV wieku. Ściany są proste jedynie fasada przednia została pięknie ozdobiona misternymi ornamentami...

dodane na fotoforum: