miejscowość:Częstochowa

miejscowość:Częstochowa

Park Miniatur Sakralnych „Złota Góra”


W Betlejem, czyli po hebrajsku w „Domu Chleba”, narodził się Jezus Chrystus. Ta wybudowana w IV w. bazylika była świadkiem koronacji Gotfryda z Boulogne, który przyjął miano Obrońcy Grobu Bożego. Główny punkt świątyni – grota, w której przyszedł na świat Zbawiciel mieści się w jej podziemiach, a niepowtarzalny klimat nadaje oświetlenie złożone z 53 oliwnych lamp.Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
kraj:Palestyna
architekt ;nieznany
z Częstochowy do Betlejem jestv3548 km.

w języku hebrajskim Betlejem znaczy Dom Chleba.
Tam w grocie pełniącej rolę stajenki narodził się Jezus Chrystus.
Na początku IV w. na polecenie cesarza Konstantyna Wielkiego rozpoczęto rozbudowę Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Dwa wieki później Justynian I zarządził przebudowę bazyliki nadając jej dzisiejszy wygląd.
Swój wkład w wygląd świątyni mieli również krzyżowcy,którzy w XII wieku odbili Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. W bazylice koronowano Baldwina I z Boulogne pierwszego króla Jerozolimy i Obrońcę Grobu Pańskiego.
Po upadku wypraw krzyżowych Palestynę zajęli Turcy,zezwalając jednak chrześcijanom na prowadzenie świątyni.
Najważniejsze miejsce tego sanktuarium grota,w której przyszedł na świat zbawiciel mieści się podziemiach,pod prezbiterium bazyliki. Niezwykły nastrój temu miejscu daje oświetlenie z 53 lamp oliwnych.
Niegdyś do świątyni prowadziły trzy potężne bramy. dziś są niewidoczne. Środkowy portal zamurowano by uniemożliwić Turkom wjeżdżanie do bazyliki konno. Obecnie rolę głównego wejścia pełni niewielki otwór o wysokości 130 cm.
Sprawia to,że każdy kto odwiedza sanktuarium zmuszony jest pochylić głowę w geście pokory. ...>>>

dodane na fotoforum: