miejscowość:Częstochowa

miejscowość:Częstochowa

Park Miniatur Sakralnych „Złota Góra”


⚑...Ostra Brama w Wilnie

✍...Ostra Brama, zwana „najmniejszym sanktuarium(✥) Europy”, skrywa w swym wnętrzu cudowny obraz Matki Boskiej(⧆ᛖ᛭ᛔ) Ostrobramskiej, znany m.in. z kart „Pana Tadeusza”. Do wileńskiej Madonny Polacy i Litwini od wieków wznoszą swe modły. Nad gotycką bramą miejską z początku XVI w., wzniesiono klasycystyczną kaplicę(♁), która zachwyca misternie wykończoną sztukaterią.
..w średniowieczu istniał zwyczaj, że we wnękach wież(⧊⧊) bramnych, nad bramą, umieszczano święte obrazy. Wilno pierwotnie miało pięć bram miejskich, w tym Brama Miednicka (od drogi prowadzącej do Miednik). Brama ta nazywała się też Ostrą, od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec. Masywna, kwadratowa wieża(⧊) bramna, wzniesiona wraz z obwodem murów obronnych na pocz. XVI w. jest wymieniona w przywileju wydanym mieszczanom wileńskim przez króla(♕) Aleksandra Jagiellończyka 6 września 1503.

Ze wszystkich bram do naszych czasów pozostała tylko Ostra Brama, reszta została zniszczona w XIX wieku...>>>


http://www.youtube.com/watch?v=wkngFbd4nnI&feature=emb_logo

http://www.youtube.com/watch?v=hby9jJtb-lo

dodane na fotoforum: