miejscowość:Częstochowa

miejscowość:Częstochowa

Park Miniatur Sakralnych „Złota Góra”⚑..☝....wejście do katakumb✍....w dawnych czasach, kiedy władzę nad światem sprawowało Cesarstwo Rzymskie pierwsi Chrześcijanie musieli chować się przed represjami jakie nad nimi ciążyły. Kryli się więc w mroku podziemnych korytarzy, gdzie chowano zmarłych oraz odprawiano pierwsze liturgie. Tak przez lata pod fundamentami Wiecznego Miasta tworzyły się wielokilometrowe mogiły nazywane przez mieszkańców Rzymu katakumbami. Dziś fragmenty tych tajemniczych podziemnych grobowców, może podziwiać każdy kto przybędzie do Parku Miniatur i Atrakcji.✒.....katakumby-(gr.kata kymba-„przy wklęśnięciu”, „przy zagłębieniu”) podziemne cmentarzyska budowane w starożytności. Stanowiły one kilkukondygnacyjny system tuneli drążonych w miękkiej skale( w wulkanicznym tufie),gdzie w niszach i komorach chowano zmarłych. Nekropolie tego typu były znane już wcześniej m.in. wśród Żydów, ale stały się słynne dopiero dzięki wyznawcom Chrystusa.
Rzymskim zwyczajem pogrzebowym była kremacja ,natomiast chrześcijanie preferowali inhumację, m.in. ze względu na zmartwychwstanie ciała. Podziemny pochówek był również tańszy.
Pierwsi chrześcijanie użytkowali je od II w. po Chr. Kiedy tzw. Edykt mediolański w 313 r. położył kres prześladowaniom, katakumby stały się ważnym miejscem modlitwy,liturgii i celem pielgrzymek,gdzie wspominano męczenników ,którzy oddali życie za wiarę.Wbrew legendom,nie używano ich jako miejsca zebrań, choć mogły służyć jako schronienie. Po zaprzestaniu prześladowań wciąż jeszcze były użytkowane . Niektóre z nich mają wiele kilometrów długości. Chrześcijakie katakumby zdobione był freskami łączącymi w sobie symbolikę chrześcijańską ,temetykę biblijną oraz motywy z mitologii rzymskiej i greckiej.
Najsłynniejsze chrześcijańskie katakumby były w pobliżu najważniejszych dróg rzymskich poza murami Wiecznego Miasta. Są to m.in. katakumby św. Kaliksta i św. Sebastiana przy Via Appia, św.Domitylly przy Via Ardeatina czy też św. Piotra i Marcelina przy Via Labicana.
Zabytki tego typu znajdują się również m.in. w Neapolu, Syrakuzach a także pod Paryżem.
Katakumby zostały całkowicie opuszczone w okresie od VII do IX w. na rzecz przykościelnych cmentarzy...>>>zdj.1

dodane na fotoforum: