miejscowość:Częstochowa

miejscowość:Częstochowa

Park Miniatur Sakralnych „Złota Góra”
Dom, w którym dorastała Najświętsza Maryja Panna (ᛖ᛭ᛔ) mieścił się w Nazarecie, jednakże w XIII w., w obawie przed zniszczeniem przez muzułmanów, budynek wywieziono do Włoch. W Loreto, nad Domem Maryi, papież Paweł II(♝) nakazał wznieść świątynię. W 1586 r. budowa bazyliki dobiegła końca, a jej serce stanowi obłożony marmurami wspomniany domek. Sama bazylika nazywana jest często skarbcem, a Święty Dom jego perłą.


...................................................................
Bazylika Świętego Domu w Loreto
...............................................................
kraj:Włochy
miejscowość:Loreto
architekci:Guliano Da Maiano, Guliano Da Sangallo, Gonato Bramante, Giovanni Boccalini.
......................................................
z Częstochowy do Loreto są1462 km.
......................................................

..Dom Świętej Rodziny,w którym dorastała Najświętsza Maria Panna,mieścił się w Nazarecie i był świadkiem niezwykłego wydarzenia, jakim było Zwiastowanie przez Archanioła Gabriela. W 570 r. nad domem wybudowano pierwszą świątynię,którą wkrótce zniszczyli Arabowie. Po zajęciu Palestyny przez krzyżowców w 1099r. przystąpiono do odbudowy kościoła w stylu romańskim. W XIII w. po upadku ostatniej twierdzy łacińskiej w Ziemi Świętej , w obawie przed zniszczeniem Dom Świętej Rodziny przywieziono do Europy.Legenda głosi,że został on przeniesiony przez samych aniołów. W XV w. papież Paweł II(♝) wydał zgodę na wzniesienie bazyliki w Loreto. Sto lat później budowa tego późnorenesansowego sanktuarium dobiegła końca i otwarto je dla wiernych. Jego serce stanowi Święty Dom ,mieszczący się pod wyniosłą kopuła. Trzy ściany zostały zbudowane marmurem a w miejscu czwartej umieszczono ołtarz . Matka Boża(ᛖ᛭ᛔ) z Loreto ma czarną karnację .przez co nosi miano Czarnej Madonny.
Bazylika(✟✥) nazwana jest często skarbcem a Święty Dom jego perłą.Począwszy od XVI w. na całym świecie zaczęły powstawać miejsca kultu Matki Bożej(ᛖ᛭ᛔ) Loretańskiej,a także repliki Domu Zwiastowania,nazwane Loretami...>>>

dodane na fotoforum: