miejscowość:Olsztyn k/Częstochowy

miejscowość:Olsztyn k/Częstochowy

Wieża Starościńska zamku Olsztyn- widok od północnego-zachodu


Na początku XVIII wieku zamkowych kamieni użyto do budowy pobliskiego kościoła. Rozpadała się Rzeczpospolita, kruszyła się też warownia. W czasach rozkwitu składała się z zamku dolnego, środkowego i górnego, dwóch przedzamczy i potężnych murów. Do dziś zachowały się zarysy wielu tych budowli, ale najefektowniejsze są dwie wieże: okrągły stołp i kwadratowa wieża, zwana starościańską lub sołtysią.

To najciekawsza część przedzamcza : masywna kwadratowa wieża "Starościńska" zw. też "Sołtysią". Do dziś toczy się spór co do czasu powstania tej wieży a również jej znaczenia w kompleksie zamkowym. Niespotykana w Polsce grubość murów mierzących od 4 do 4,6 metra. Naukowcy datują jej powstania na XII lub XIII wiek,oznacza, że jest to najstarsza budowla kamienna na zamku olsztyńskim, starsza od okrągłego stołpu na zamku górnym. Możliwe jest również, że prostokątną wieżę łączyło z zamkiem górnym podziemne przejście o długości około 150 metrów. Obecnie w wieży Starościńskiej wykonano platformę widokową pozwalająca na obserwację pięknych panoram okolicy.

dodane na fotoforum: