miejscowość:Dąbrowa Zielona

miejscowość:Dąbrowa Zielona

ks. Ryszard Jasieński. Urodził się 6 lipca 1868 r. na Podlasiu we wsi Bzów, w powiecie siedleckim w rodzinie Napoleona i Emilii Jasieńskich. Była to rodzina ziemiańska o wielowiekowym rodowodzie sięgającym XVI wieku i posiadająca herb rodowy ,,Jasieńczyk” .Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Ukończył je w 1893 r. Był wikariuszem kościołów parafialnych w Skulsku, Łasku i Częstochowie. W 1899 r. został skierowany do Dąbrowy jako proboszcz. Przez kilka lat borykał się z ciasnotą w małej zabytkowej świątyni. Zdecydował się na rozbudowę w oparciu o finanse rodziny Scheiblerów (właścicieli Dąbrowy) i Herbstów. Proboszcz pozyskał też wielu darczyńców z okolic poza parafią. W ciągu lat 1908-1911 udało się zgromadzić fundusze i materiały, przygotować dokumentację i zapewnić wykonawców. Przy znacznej pomocy w robociźnie wszystkich parafian świątynia została wybudowana. Stary kościół stanowił teraz nawę poprzeczną i prezbiterium, natomiast od strony północnej zostały dobudowane 3 nawy z dwiema wieżami. Wnętrze nowego kościoła zachowało wiele elementów starego wystroju: tablice nagrobne, epitafia, herby kolatorów i ks. Stanisława Dąbrowskiego. Na starych sklepieniach i w obrębie kopuły pozostawiono starą polichromię figuralną w rokokowych medalionach. W kościele zostały dwa rokokowe drewniane ołtarze, ambona, organy, konfesjonały i rokokowa chrzcielnica. Po zakończeniu prac przy kościele ksiądz Ryszard wybudował nową plebanię. Był to budynek murowany, piętrowy i na tamte lata okazały (obecnie pustostan -opisany na zdjęciu jako stary budynek plebanii- http://www.garnek.pl/henkosz/34591475/miejscowosc-dabrowa-zielona ). Grób Księdza-budowniczego znajduje się na dąbrowskim cmentarzu po lewej stronie ołtarza polowego.

dodane na fotoforum: