miejscowość:Podzamcze w gminie Ogrodzieniec

miejscowość:Podzamcze w gminie Ogrodzieniec

park miniatur zamków jurajskich.

zamek w Olsztynie...>>>/zdj.1


Olsztyn -zamek położony na wzgórzu wapiennym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.Początkowo warownia nosiła nazwę "Przymiłowice" i wspomniana została już w dokumentach z 1306 roku. Notatka o zamku Olsztyn-pojawiła sie w źródłach historycznych w 1341 roku.Zamek ten ochraniał zachodnie granice Królestwa Polskiego przed najazdami od strony Śląska i Czech oraz pełnił funkcję więzienia królewskiego.w 1370 roku Ludwik Węgierski oddał w lenno Olsztyn księciu Władysławowi Opolczykowi.Pod koniec XIV w. Władysław Jagiełło zbrojnie opanował zamek Opolczyka,który sympatyzował z Krzyżakami .Od tego momentu obiekt zamkowy był nadawany najbardziej zasłużonym dla królestwa rodzinom możnowładczym.Kresświetności królewskiego zamku przyniosły wojny ze Szwedami,którzy w 1655r spustoszyli go i pozostawili w ruinie.

.......................................................................
obecny wygląd:
http://www.garnek.pl/henkosz/32068101/miejscowosc-olsztyn-k

dodane na fotoforum: