Góra Birów w Podzamczu k/Ogrodzieńca

Góra Birów w Podzamczu k/Ogrodzieńca

Jaskinia pod Górą Birów...>>>/fot.6


Na ścianach korytarzy zachowały dość duże ilości nacieków kalcytowych i mleka wapiennego w postaci polew. Można też się natknąć na krystaliczny kalcyt na poziomie pierwotnego namuliska. Z form naciekowych można również spotkać nacieki grzybkowe. Obok polew naciekowych na ścianach korytarzy można również zauważyć zlityfikowane reszki pierwotnego namuliska. Na odsłoniętych fragmentach ścian widać formy korozyjno-erozyjne związane z turbulentnym przepływem wody przez kanał krasowy.

dodane na fotoforum: