miejscowość:Mstów

miejscowość:Mstów

⚐...zabytkowy zespół Mstowa.

✍...Najważniejszy zespół zabytków Mstowa-Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich - wznosi się na lewym brzegu Warty w dawnej wsi Wancerzów, stanowiącej dziś część Mstowa.Historia sakralnego obiektu sięga XII w. ,gdy dolnośląski możnowładca i fundator dziesiątków świątyń,Piotr Włostowic,osadził tutaj kanoników regularnych laterańskich z Wrocławia i wybudował drweniany kościół.Starą świątynię szybko zamieniono na murowaną.O randze ówczesnego klasztoru świadczy fakt,że w 1212 r. zorganizowano w nim synod biskupów polskich.
Parafia obejmowała swoim zasięgiem teren dzisiejszej Częstochowy, Olsztyna, Żurawia, Rędzin, Małus, Krasic i Skrzydlowa. Najstarszy opis parafii zawiera dokument biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, wydany 25 grudnia 1220 roku dla kanoników regularnych. Przed rokiem 1326 z parafii wyłączono Częstochowę oraz Żuraw, w 1552 roku Olsztyn, w 1624 roku Rędziny, w 1957 roku Krasice, w 1979 roku Małusy Wielkie, w 1984 roku Skrzydlów i w 1999 roku Konin. Obecnie do parafii należą: Mstów, Jaskrów, Kłobukowice, Kuchary, Latosówka, Łuszczyn, Rajsko, Siedlec, Gąszczyk, Srocko, Wancerzów i Zawada. Spisy świętopietrza z początku XIV wieku sugerują, że parafia posiadała wówczas nie wiele ponad tysiąc wiernych, akta wizytacyjne z 1636 roku mówią o 5 tysiącach, natomiast dzisiaj w parafii jest blisko 6 tysięcy wiernych Od 1917 roku parafia mstowska jest siedzibą dekanatu.Warto tu dodać z racji pobliskiej Jasnej Góry ,że podczas potopu szwedzkiego(1650-1655) kościół w Mstowie był zamknięty dla wiernych przez cztery miesiące. Natomiast w 1660 roku w wyniku silnego wiatru świątynia straciła dach i okna.Po pożarze w 1776 r. odnawiał ją prepozyt i zarazem biskup Ignacy Kozierowski. Kolejne zniszczenia spowodowały podczas pierwszej wojny światowej wojska niemieckie i rosyjskie. Świątynię podnosił z ruin i restaurował ks. Michał Maniewski w latach 1925-1932. Arcybiskup Stanisław Nowak ustanowił tu 24.05.2000 r. sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Mstowskiej Miłosierdzia, a 20.07.2000 r. ukoronował słynący łaskami obraz Matki Bożej. ..>>>

dodane na fotoforum: