.....  do zobaczenia mój Przyjacielu  ....

..... do zobaczenia mój Przyjacielu  ....

https://www.youtube.com/watch?v=U4pCRdCOCZY


https://youtu.be/9RZ-QDXym0k