Radosnego Świętowania...

Radosnego Świętowania...

Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską , napełni radością i pokojem a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni Nowego Roku.

(komentarze wyłączone)