BR 295 953-4 RVM 61

BR 295 953-4 RVM 61

Przystank osobowy Bad Sassendorf.
Na linii KBS numer 430.
Godzina i Data 16:32 / 22.09.2016

dodane na fotoforum: