BR 101 101-4 DB mit InterCiry

BR 101 101-4 DB mit InterCiry

Przystank osobowy Bad Sassendorf.
Na linii KBS numer 430.
Data i Godzina 30.06.2017 / 11:56

dodane na fotoforum: