Br 266 042-1 BRLL 561-05 Freightliner DE

Br 266 042-1 BRLL 561-05 Freightliner DE

Zdjęcie z dnia 07.04.2019
Class zjeżdźa do stacji w Gesecke z Bruttem z cementowni HeidelbergCement AG.
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )