Br 223 / ER 20-005 / 645-005 BRLL

Br 223 / ER 20-005 / 645-005 BRLL

Zdjęcie z dnia 20.09.2019
Na szlaku pomiędzy ABZW FELDMARKT-a stacją Bockum Hövel
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )