Br 120 113-6 DBF

Br 120 113-6 DBF

Zdjęcie z dnia 20.09.2019
Na szlaku pomiędzy ABZW FELDMARKT-a stacją Bockum Hövel
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )