...

...

"Czemu w jesieni zawsze mgły
mroźny wiatr w suchych liściach sepleni
czyż nigdy nikt nie widział róż
kwitnących w jesieni."
Adam Augustyn

http://www.youtube.com/watch?v=eM213aMKTHg