10 noc w Instytucie Lotnictwa.

10 noc w Instytucie Lotnictwa.

Warszawa, 11.10.2019 rok.