Jerozolima,Kopuła Skały...

Jerozolima,Kopuła Skały...

...wybudowana za króla Salomona na wzgórzu Moria w latach 996-959 p.n.e jako Swiątynia Jerozolimska;była tam przechowywana Arka Przymierza,a w niejtablice z tekstem Dekalogu.
W 586 r.p.n.e.została zburzona.Po powrocie z niewoli babilońskiej( w 536 r. p.n.e.) wzniesiono Drugą Świątynię,którą zzburzyli Rzymianie w 70 r.(po nieudanym powstaniu Żydów),jedyną pozostałością po niej jest
Ściana Płaczu.W wiele lat później,za panowaniaarabskiego kalifa Omara odbudowano świątynię,początkowo jako osłonę od słońca dla muzułmanów odwiedzających miejsce,w którym miała być złożona ofiara z Izaaka.Później zyskała miano
meczetu trzeciego w świecie co do ważności.

dodane na fotoforum: