Orawa

Orawa

Kapliczka z figurą upadającego pod krzyżem Jezusa Chrystusa.
Kapliczka pochodzi z pocz..XIX wieku i jest fundacją rodziny Lichosytów.

dodane na fotoforum: