lupka

lupka 2020-07-28

4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Katolicka Biblia Tysiąclecia.Księga Wyjścia 20 rozdział.

kaplicz

kaplicz 2020-07-29

Lupka :) Jest też : nie zabijaj,nie kradnij....itp.

dodaj komentarz

kolejne >