[27543343]

Przeszłość i Przyszłość to dwa brze­gi,
które łączy niewiel­ki most zwa­ny Te­raźniej­szością.

dodane na fotoforum: