W DRODZE Z POZNANIA DO KRAKOWA - 15.11.2017

W DRODZE Z POZNANIA DO KRAKOWA - 15.11.2017

OLKUSZ
Budynek dawnego starostwa wzniesiony został w 1826 r. w stylu klasycystycznym, jako siedziba władz administracyjnych nowoutworzonego obwodu olkuskiego. Obejmuje on teren czterech średniowiecznych działek lokacyjnych. Dawniej, na pierwszej od strony kościoła (od zach.), mieściła się w końcu XVI w. mennica królewska, w której bito monety z olkuskiego srebra (talary, szelągi, grosze i trojaki. Na 3 działce, po lewej stronie wejścia do dzisiejszego budynku, w kamienicy dworzanina królewskiego, krakowskiego wielkorządcy, zwierzchnika mennic królewskich i żupnika olkuskiego Josta Ludwika Decjusza, znajdowała się siedziba władz górniczych. Odbywały się w niej posiedzenia sądu górniczego, mieściło się tu archiwum i więzienie żupne (zapewne w piwnicach do dziś w dużej mierze zachowanych).(z netu)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)