MAŁOPOLSKA W MOIM OBIEKTYWIE - 17.10.2018

MAŁOPOLSKA W MOIM OBIEKTYWIE - 17.10.2018

GROMNIK
Kościół św. Marcina
Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, trójdzielna, orientowana. Do nawy pokrytej jednokalenicowym gontowym dachem dostawiona jest nietypowa wysoka wieża o unikatowej w skali Małopolski formie. Konstrukcji słupowej, w dolnej kondygnacji czworoboczna, w górnej ośmioboczna, zwieńczona baniastym hełmem. Z boku nawy kruchta. Ściany oszalowane.(z netu)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)