LETNIE WĘDRÓWKI - 12.07.2019

LETNIE WĘDRÓWKI - 12.07.2019

PILICA
Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Zabytkowe dzwony Kolegiaty w Pilicy
- DZWON MAŁY - renesansowy waga 250 kg.
Napis łaciński na koronie dzwonu: O ADORANDA TRINITAS MISERERE NOBIS AD 1538 w tłumaczeniu: O GODNA CZCI TRÓJCO ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI ROKU PAŃSKIEGO 1538.Dzwon nie ma swojego imienia.
- DZWON DUŻY - barokowy waga 850 kg nie ma swojego imienia
Napis łaciński główny-centralny: CAMPANA HAEC AD1767 IN FESTO SJOANNES BAPTISMI SCISSAANNO VERO1770 SEPTEMBRIS SUMPTU CAPITULI FUSA AD M.D. GLORIAM
DZWON TEN PĘKNIĘTY W 1767 ROKU W ŚWIĘTO JANA CHRZCICIELA, KOSZTEM KAPITUŁY (KSIĘŻY) ZOSTAŁ ODLANY NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ ROGU JUŻ WE WRZEŚNIU 1770 ROKU dalszy napis: BONITATEM FECISTI CUM SERWO TUO DOMINE
PANIE WYŚWIADCZYŁEŚ DOBROĆ SWOJEMU SŁUDZE
Napis na koronie dużego dzwonu: TOT RESONARE DEO LAUDES QVOD WERBERA SUFFERS.
OBYŚ TYLE PRZYNIÓSŁ CHWAŁY BOGU, ILE RAZY DOZNAJESZ UDARZEŃ
IN HOC SIGNO WINCES
W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ
(z netu)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)