Lipa z czasów odsieczy wiedeńskiej

Lipa z czasów odsieczy wiedeńskiej