On pierwszy był

On pierwszy był

czekał na patrnerkę.