KALISZ - POBERNARDYŃSKI ZESPÓŁ KOŚCIELNO-KLASZTORNY OO. JEZUITÓW

KALISZ - POBERNARDYŃSKI ZESPÓŁ KOŚCIELNO-KLASZTORNY OO. JEZUITÓW

Prezbiterium, ołtarz główny
Prezbiterium, będące niegdyś chórem zakonnym, oddziela od nawy głównej, znacznie zwężona arkada tęczowa. Prezbiterium i nawa nakryte są sklepieniem kolebkowym z lunetami, z tą różnicą, że w prezbiterium linie sklepienia spływają bezpośrednio na ściany, natomiast w nawie na filary przyścienne, które dzielą nawę na poszczególne przęsła.

dodane na fotoforum: