Moderus Beta#2703

Moderus Beta#2703

Moderus Beta#2703 na linii 70 zatrzymuje się na przystanku Most Osobowicki, Wrocław, 12.09.2021.

Moderus Beta#2703 on route 70 is stopping at Most Osobowicki, Wrocław, Poland, 12.09.2021.

Moderus Beta#2703 op lijn 70 stopt bij Most Osobowicki, Wrocław, Polen, 12.09.2021.