ET42-015

ET42-015

ET42-015 PKP Cargo podczas postoju na stacji Rębiszów ze składem załadowanym miałem węglowym, 10.07.2020.

PKP Cargo ET42-015 is seen standing at station Rębiszów with a culm train, Poland, 10.07.2020.

PKP Cargo ET42-015 staat gezien op het station van Rębiszów met een halm trein, Polen, 10.07.2020.