2020-10-28

2020-10-28

Na szczęście niektórzy rodzą się z duchowym systemem odpornościowym, który prędzej czy później odrzuca Iluzoryczny obraz świata zaszczepiony w nich w momencie urodzenia przez uwarunkowania społeczne.
Zaczynają oni wyczuwać, że coś jest nie tak i zaczynają szukać odpowiedzi. Wewnętrzna wiedza i nietypowe doświadczenia pokazują im tą część rzeczywistości której inni są nieświadomi.
I tak zaczyna się podróż zwana Przebudzeniem.
Każdy krok na tej drodze jest efektem podążania za głosem serca zamiast podążania za tłumem, wybierania wiedzy ponad kurtyną ignorancji...

Henri Bergson