[35989885]

Cele są osiągane przez dyskomfort i ciężką pracę. Nie osiąga się ich, ukrywając się w przytulnym miejscu. - Colleen Hoover

(komentarze wyłączone)