PKP Lxd2 478

PKP Lxd2 478

Nadmorska Kolej Wąskotorowa
Pogorzelica