[35874677]

Zgaś ☼
"Jest nas troje Bóg, Góry i ja"
Jan Paweł II