To prawda zaczyna się okres zimy klimatycznej .

To prawda zaczyna się okres zimy klimatycznej .